Home

Vanaf 1 januari 2016 bestaat het Zorgregister niet meer.

Privéklinieken en particuliere instellingen hoeven zich niet langer in het Zorgregister te registreren omdat de Kwaliteitswet zorginstellingen is vervallen. In de Kwaliteitswet zorginstellingen stond aan welke eisen zorginstellingen moesten voldoen.

Deze eisen staan nu in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Wilt u meer informatie over deze wet? Kijk dan op Rijksoverheid.nl.

 
 
Zorgregister